Om oss

Från bodar till vagnkonstruktion

När vår verksamhet startade för 25 år sedan var företagets konceptet fokuserat på monteringsfärdiga bodar och lekstugar. Detta skulle dock komma att utvecklas till konstruktion av vagnar. Vi valde tidigt att nischa vår produkt och erbjuda en unikt anpassad vagn till gräventreprenadbranschen och dess behov. Våra första verksamhetsår bestod i nära samarbeten med den estländska marknaden och det var även där våra första kärror togs fram. Waldung-kärran var tidigt ett faktum och idag är vår verksamhet primärt iriktad mot olika typer av vagnar till grävmaskiner. Är du på jakt efter en kvalitetsvagn som är specialanpassad för grävmaskiner är det oss du ska kontakta!

Vi tillverkar fortfarande våra vagnar i Estland, där vi har kontinuerlig och tät kontakt samt kommunikation med fabriken. Kontroller sker alltid av våra framtagna vagnar inför leverans, där en svensk speditionsfirma hämtar och transporterar ut till våra kunder runtom i Sverige. Waldung var först med att erbjuda grävmaskinentreprenader en helt anpassad vagn och vi har ända sedan den första prototypen lagt stor vikt vid att lyssna på kunden. Våra kärror är väl utprovade och vi kan med stolthet beskriva vår produkt som hållbar och effektiv, vilket i längden innebär lönsamhet för dig som kund.